Magyar

Az Ön szervezetfejlesztő partnere stratégiai céljainak elérésében!

Team és csoportos Coach Képzés

Képzés ideje:

2023. 04. 07 - 2023. 10. 14.

Részvételi díj:

690.000 Ft + ÁFA (Early bird: 590.000 + ÁFA)

Helyszín:

Budapest 

A képzés szervezője

Manisz Zaharula

Telefon: +36 30 476 3748
E-mail: zaharula.manisz@samlingsolution.hu

Jelentkezem

Új képzés a Sämling Solution Consulting Kft. palettáján! 

Magyarország egyik legismertebb tréningcége Team és csoportos Coach Képzést indít! 

Ha érdeklődik képzésünk iránt, vegyen részt ingyenes, online ZOOM platformon programbemutató estünkön (2022.04.21 17.30-18.30), melyről bővebb tájékoztatást itt talál!

 

Hosszú előkészítés és tervezés után elindul a Sämling Solution Team Coach Képzés! Azoknak, akik komolyan, etikusan és minőségi módon akarják csinálni! Jöhetsz tréningből, coachingból, vagy szervezetfejlesztésből, előbb-utóbb elérsz a team coaching kapujához! Ne várj vele, mert hosszú az út, amin végig kell menni, de megéri! Négy felkészült, motivált és rutinos képző vár Titeket egy színes és izgalmas programmal.

A piacon növekvő igényt tapasztalunk a műfaj iránt, egyre több team - és csoportos coachra van szükség. Nálunk jó hangulatban, elfogadó közegben tanulhatsz, fejlődhetsz, inspirálódhatsz. Tapasztalt, felkészült oktatóktól tanulhatsz, akik azon vannak, hogy képes legyél hatékonyan alkalmazni a megtanult változatos módszereket, technikákat.

Kiknek ajánljuk?

IDŐBEOSZTÁS:

MODULOK, TÉMAKÖRÖK:

1. modul:                                               

A team coaching szakmai és pszichológiai alapjai, kontextusa, kapcsolata a szervezetfejlesztéssel (2 nap)

A team coaching folyamata, folyamat modelljei, keretei, eszköztára, mi tartozik és mi nem a körébe, mikor javasolt és mikor nem, előkészítés, diagnózis, utómunka. Mit jelent, hogy a folyamatért felelsz és nem a tartalomért? Mi a team és mi a nem team? A szükséges pszichológiai háttértudás. Etikai vonatkozások. (Münnich Iván)

2. modul:

Önismeret (2 nap)

A team coach a személyiségével dolgozik, visszajelez, indulatáttételeket kezel, munkakultúrát befolyásol. Intimitás-kezelés, frusztráció-tűrés, ellenállások, konfliktusok kezelése. Saját önazonos stílus kialakítása, visszajelzések kezelése, komfortzónából való kilépés. Mindezekhez fontos, hogy rendelkezzünk olyan szintű önismerettel, ami stabil alapot ad ezen változatos funkciók betöltésére. Mély önismereti és motivációs kérdőív. (Pattermann Kinga)

3. modul:

Csoportdinamika (2 nap)

A csoportban lezajló pszichodinamikai folyamatok megismerése, a bizalom építése az előkészítéstől kezdve, csoportfolyamatok, csoportnormák kezelése, a csoportfejlődés szakaszai, egyéni csoportszerepek. A team coaching és a csapatépítés szétválasztása. Ellenállások, mint erőforrások, a változó hozzáállás és energiaszint kezelése. (Grajczárné Dr. Rácz Erzsébet)

4. modul:

Fejlesztő gyakorlatok, kreatív technikák (2 nap)

Kreativitás, mint erőforrás az elakadások kezelésében. Kreativitás serkentése a csoportos coaching és a team coaching során. Vállalások szerepe a folyamatokban. Csoportos helyzetgyakorlatok, közös alkotások, szociometrikus gyakorlatok, imagináció, asszociáció beépítése a megoldandó helyzetekbe. Az esetfeldolgozó coaching során alkalmazott kreatív technikák megismerése és gyakorlása. (Grajczárné Dr. Rácz Erzsébet)

5. modul:

Csoportos coaching, probléma- és megoldásfókuszú módszertannal (2 nap)

A modellek változatos alkalmazása a team és csoportos coaching során, gyakorlás. A döntések sajátosságai, döntési modellek, döntési rutinok. Az AI módszertan megismerése, az értékközpontú megközelítés lehetséges előnyei. Csapatok megoldásközpontú támogatása. (Pattermann Kinga)

6. modul:

Agile és team coaching (2 nap)

Agilis mindset - alapelvek és értékek. Agilis coach kompetenciák, valamint a lehetséges működési területek. Az agilis csapatok alakulása - felelősség, önszerveződés, együttműködés. Scrum ceremóniák helye és szerepe. Az önreflexiós folyamatok megismerése, ezáltal az együttműködés támogatása coaching eszközökkel. Eszközök, melyek használhatók személyes jelenlétben és online környezetben egyaránt. (Tóthné Pap Edina)

7. modul:

Vizsga (2 nap)

Egy konkrét gyakorlat levezetése a team és csoportos coaching módszertanból, a csoporttal egyeztetett módon. Visszajelzések a csoporttól és a képző coachoktól. 

   

Trénereink bemutatkozása:

Münnich Iván:

Miért fontos nekem ez a képzés? 

Régóta érik, hogy elindítsuk ezt a programot, a műfaj hazai megértése és felhasználásánal elterjedtsége most érte el azt a széles kört, hogy úgy érezzük, komoly igény mutatkozik kifejezetten team coaching tartásának a megtanulására. Mindenki keresi a legjobb módszereket a szervezetek növekvő komplexitásának és adaptív képességének támogatására. Ahol gyorsan kell reagálni a környezet változásaira, gyorsan kell tudni irányba állni, és ha kell, gyorsan korrigálni, a team coaching az egyik legjobb eszköz, amellyel a csapatokat támogathatjuk. 

Milyen értékeket képvislek benne?                                                                                               

Hitelességet, etikusságot és a pszichológiában gyökerező csoportdinamikai folyamatok tudatos használatát. Emellett az örök kíváncsiságot az emberek iránt, az egymáshoz kapcsolódások és konfliktusok örök körforgásának támogató megtartását.

Miért érdemes eljönni?

Azért, hogy megtanuljuk ezt a csodálatos műfajt. Szabadpiaci trénerek, coachok, vállalati belső trénerek, HR business partnerek, csoportvezetők, projektvezetők, karrierváltók számára mind izgalmas lehetőség.

 

Grajczárné Dr. Rácz Erzsébet:

Miért fontos nekem ez a képzés? 

160 órás Coach képző tanfolyamunk magába foglalja a Team és csoportos coaching modult 2 nap erejéig, azonban mára annyi plusz tapasztalatunk és tudásunk gyűlt össze ebben a témában, hogy ezeket fontosnak érzem egy komplex, sokat adó, izgalmas képzésben megosztani. 

Milyen értékeket képvislek benne?                                                                                               

25 éves szervezetfejlesztési tapasztalatom során sokféle csoportdinamikai helyzettel találkoztam, és találkozom jelenleg is, kevés szakma lehet, ami ennél érdekesebb. Hiszek abban, hogy a csoportokban a pozitív szemléletet, hitet, önbizalmat, proaktivitást a legfontosabb megerősíteni ahhoz, hogy a tagok kreativitása, tettereje felszínre kerüljön, erre törekszem. Az elakadásokat, nehézségeket tanulási lehetőségként kezeljük. Az őszinte visszajelzéseket a csoportnak és tagjainak hasznosnak, egyben fejlődést generálónak tartom, gyakran alkalmazom, a csapattagokat is arra inspirálom, hogy éljenek vele. A gyakorlatias munkamódban hiszek, rengeteg kreatív technikát, módszert alkalmazok, amelyet a képzésen együtt átélhettek, gyakorolhattok, megtanulhattok. 

Miért érdemes eljönni?

A piacon növekvő igényt tapasztalunk a műfaj iránt, egyre több team - és csoportos coachra van szükség. Nálunk jó hangulatban, elfogadó közegben tanulhatsz, fejlődhetsz, inspirálódhatsz. Tapasztalt, felkészült oktatóktól tanulhatsz, akik azon vannak, hogy képes legyél hatékonyan alkalmazni a megtanult változatos módszereket, technikákat.

 

Pattermann Kinga:

Miért fontos nekem ez a képzés? 

A szervezetek és benne az emberek olyan mértékű rugalmassággal és gyors problémamegoldási képességgel kell hogy rendelkezzenek, mely csoport és csapatmunkáért kiállt. Vége a lassú meetingek korának, vége a vezetőre várunk heteken át jellegű kultúrának. Dönteni, haladni kell, mindeközben nagyon kell vigyáznunk egymás megtartására, a jó munkaerő tartós elköteleződésére. Ezért fontos nekem ez a képzés, ahol ezeknek a céloknak az eléréséhez adunk eszközöket, tippeket, gyakorlatokat és támogató közösséget, mérhető tudást. 

Milyen értékeket képvislek benne?                                                                                               

A tudatos jelenlét, a pozitív, megoldásfókuszú csoportmunka, a leghaladóbb team coaching technikák jellemzik a munkámat, melyek gyökerei olyan értékek számomra, mint a szabadság, közösség, kiválóság és az empátia.

Miért érdemes eljönni?

Rövid idő alatt megtanulod, hogyan hozd ki a csoport tagjaiból az egyéni, vagy csapatszintű kiválóságukat. Megérted, miért hatékony és költségcsökkentő ez a működési forma a munkáltató számára. Tartós fejlődést biztosító technikákat fogsz megtanulni. Rálátsz arra, hogyan hatsz team coach-ként a csoportra. Segítünk kialakítani a személyes brandedet, önazonos szakmai jelenlétedet.

  

Tóthné Pap Edina:

Miért fontos nekem ez a képzés? 

Személyes tapasztalatom is, hogy a csoportban lévő teljesítmény több, mint az egyéni teljesítmények együttese. A legjobb és legkreatívabb eredmények csoportmunkákban születnek. És bevallom ezt is élvezem a leginkább. Az agilis csapatokban még hangsúlyosabbá válik a közös szekér egy irányba húzása, adott tempóban, a meglévő tudást maximálisan kihasználva. Hiszek abban, hogy a coaching folyamat és coaching eszközök megismertetésével és átadásával tudjuk kísérni az alkotó csoportokat, és ha megbomlik az egység, ha elállítódig a fókusz, akkor a coaching által tudjuk tudatosítással és közös gondolkodással újra pályára állítani a csapatot. Úgy vélem, hogy a változás akkor a legerősebb és legtartósabb, ha azt a szervezeten belüli személyek idézik elő. Ezzel a képzéssel hozzá tudok járulni, hogy minél több munkatárs élje át az inspiráló csoportmunka élményét. 

Milyen értékeket képvislek benne?                                                                                               

25+ éves multinacionális és vezetői gyakorlatom során megannyi csoporthelyzetben formálódtam, állandó vagy ideiglenes csapatokban, projektekben, gyakori változásokkal és eredménycentrikussággal átszőve. Mindez a tapasztalat a sikerekben vagy épp kudarcokban és tanulságokban hozzájárult ahhoz, hogy megértsem: a csoportokat tudatosan kell segíteni, inspirálni bizonyos szakaszokban. Szakmai mentorként, trénerként és tanácsadóként a struktúrát és a soft elemeket együttesen használom, ezáltal lesz komplex a coaching folyamat. Leghasznosabb értékként gyakorlati megközelítést, megoldás fókuszt, kreativitást és innovatív gondolkodást hozok a team coaching képzésbe.

Miért érdemes eljönni?

Erősebb csapatok – jobb teljesítmény. Átérezted már ennek a jelentőségét? A team coaching felszabadítja a csoport potenciálját és fejleszti a kollektív intelligenciát. Míg az egyéni coaching rendkívül hatékony lehet egyéni tapasztalatként, ugyanaz az energia és tanulás még jelentősebben fejlődik a csoportokban. Ezzel a team coaching képzéssel az a célunk, hogy lehetővé tegyük a különböző csoporttagok egyedi erősségeinek megértését és értékelését. Itt a helyed, ha az a célod, hogy támogasd azokat a folyamatokat, melyekben a csoporttagok tudatosabb és egyértelműbb csapatjátékosokká válnak, szinergiát és közös törekvést mutatnak a siker eléréséhez. Várunk, ha:

- Szeretnéd fejleszteni azon készségeidet, hogy segíts másoknak tanulni és fejlődni;

- Proaktívan szeretnéd bővíteni és fejleszteni a csapatok együttes erejét;

- A sikerhez fontos a közös kontextus és cél;

- Agilis vezetői attitűddel szeretnéd kihozni csapatodból a legjobb teljesítményt és fejlesztenéd az együttműködésüket.

A képzés előfeltétele:

Amit a képzés nyújt: 

AZ ÁR TARTALMAZZA:

BIZONYÍTVÁNY

Sämling Tanúsítvány (Team és csoportos Coach)

A tanúsítványt magyar ás angol nyelven is kiállítjuk.

A tanúsítvány kiadásának feltétele: 

KEDVEZMÉNYEK:

Early bird: 590.000 Ft + 27% Áfa (2022.04.30-ig történő fizetés estén) 
Részletfizetés lehetséges, egyéni megállapodás szerint.

online programbemutató - április 26.

A képzésről további információkat kaphat ingyenes nyílt estünkön, ahol szívesen válaszolunk a képzéssel kapcsolatosan felmerülő kérdésekre. A programbemutatót online, Zoom felületen rendezzük meg, melynek időpontja: 2022. április 26., 17:30-18:30. A programbemutató estre itt tud regisztrálni!

Amennyiben a programbemutatón nem tud részt venni, vagy szeretné előbb megismerni a képzést kérjen egyéni konzultációt!
+36304763748 elérhetőségen.

A képzésre érkező jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni. 

kapcsolat

További kérdéseivel, keressen minket:

Manisz Zaharula, a képzés szervezője
zaharula.manisz@samlingsolution.hu

Tel: +36 30 476 3748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelentkezem

Kérjen tájékoztatást!

Manisz Zaharula, A képzés szervezője
zaharula.manisz@samlingsolution.hu

Vegye fel velünk a kapcsolatot!