Magyar

Az Ön szervezetfejlesztő partnere stratégiai céljainak elérésében!

LEAN Szemléletü Folyamatfejlesztés Pénzintézeti Esettanulmány

Egy szolgáltatás, ha selejtes, nem látszik rajta azonnal, és nem is biztos, hogy kiderül. Ha nem elég nagy a verseny, akkor a keletkezett veszteségek sem biztos, hogy számottevőek, ezért a szolgáltatók sok esetben nem építenek ki megfelelő mérőrendszert a szolgáltatás minőségének nyomon követése érdekében.

Sajnos a pénzügyi szolgáltatói szektorban is sokáig ez volt a helyzet. A bankoknak törvény írja elő a panaszos ügyfelek kezelésének irányelveit és az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket, ezért ez a csatorna minden esetben korrektül és megbízhatóan működik. Lehet-e a törvényi előírásokat betartva, sőt az előírt határidőknél gyorsabban, olcsóbban, ezáltal az Ügyfél és a Vállalat számára is előnyösebb módon dolgozni? A Lean szemlélet alkalmazásával igen, ezt mutatjuk be egy gyakorlati példán keresztül.

A probléma meghatározása

Az osztály havi rendszerességgel riportot készít, amely az előző hónapban továbbított ügyfélpanaszok összesítését és elemzését tartalmazza. A rendszerben számos paraméter kerül nyilvántartásra. Ezek közül a számunkra az alábbiak voltak fontosak:

  • A panasz leírása
  • A panasz kategóriája
  • A panasz jogossága
  • A panaszt kiváltó ok - a panaszkezelés munkatársa szerint

Az összesített darabszámokból látszott, hogy a továbbított panaszok száma magas, és nem is látszik csökkenő tendencia. Mivel az ügyfél számára a legnagyobb érték az, ha azonnali és közvetlen választ kap a problémájára, a felsővezetéssel egyetértésben azt a célt tűztük ki, hogy mind vállalati, mind osztály szinten csökkentsük az átadott ügyfélpanaszok darabszámát.

 

A feladatot Lean szemléletű fejlesztéssel oldottuk meg. A panaszkezelési adatok tételesen is rendelkezésünkre álltak, ami alapján részletesen kielemezhetők, ezáltal hibamódokat tudunk megállapítani. A hibamódokat hibamód- és hatáselemzéssel priorizálhatjuk és dönthetjük el, hogy mivel érdemes foglalkozni. A javításra pedig a Kaizen szemlélet szerint lépésről lépésre kerül sor.

Mivel a hibaarány, azaz az ügyfélpanaszok száma magas, gyors javulásra van szükség, nem volt idő hosszú és költséges projekt végrehajtására, a Lean szemléletű megközelítés ideális volt.

A résztvevők meghatározása

Mivel a Lean projektekre a költségek minimalizálása jellemző, arra kellett törekedni, hogy a feladatokat házon belül, a folyamatok és azok környezetének optimalizálásával kíséreljük meg megoldani. Ez azonban emberi munkát igényel a folyamatban résztvevő területek szakemberei részéről.

A projektben az ún. Lean Champion csapat tagjai dolgoztak, akik a munka folyamán a folyamat minden résztvevőjét bevonták a fejlesztésbe.

Ok-okozati elemzés és rangsorolás, FMEA

A Lean Championok a folyamat részvevőit bevonva végigjárták, megismerték a folyamatot, majd feltárták azokat a veszteségeket és problémákat, amelyek a magas átadott panaszszámot okozhatták. Ezzel létrejött az FMEA (Hibamód- és hatáselemzés) alapja, a hibaokok listája.

A következő lépés az FMEA elkészítése volt. Ezt közösen készítették el, a feladat a hibaokokhoz hibamódok keresése és a hibamódokhoz rendelt pontszámok eldöntése volt.

A hibamódokat a csapat által meghatározott prioritásuk alapján csökkenő sorrendbe, majd csoportokba rendeztük.

A kiválasztott prioritások határidős feladatokká/projektekké alakításával itt be is fejeződött az előkészítési fázis.

Megvalósítás, az üzemi működés előkészítése

A közösen definiált projektekre a projektcsapat tagjaival a fejlesztés során összegyűjtött adatokat heti rendszerességgel elemeztük, meghatározva a következő lépéseket, megszerezve az esetleg szükséges vezetői támogatást, átlendítve őket az akadályokon.

Ettől a ponttól kezdve a fejlesztés már klasszikus projektmenedzsment feladattá vált. Kiemelten fontos volt a megvalósítás során olyan mérőszámok, önjáró kontrollrendszer beépítése a folyamatba, ami garantálja a projekt befejezése utáni sikeres üzemi működést.

Esetünkben ez egységesített és leegyszerűsített kommunikációt, a felelősségi körök kiterjesztését, a rendszeresen ismétlődő újraméréseket, az eltérések menedzselését és az operátorok rendszeres újraképzését jelentette.

Eredmények

A fejlesztés eredményeképpen az átadott ügyfélpanaszok számát, ezáltal az ügyfél-tájékoztatási osztály terhelését sikerült több mint 80%-kal csökkenteni. A folyamat átfutási ideje négy hétről három napra csökkent. A vállalat szempontjából a fejlesztés kimondottan sikeresnek mondható, hiszen kevesebb erőforrás felhasználásával egy gyorsabb, a vevői igényeknek is jobban megfelelő folyamatot tudott kialakítani.

Kiemelendő eredménynek tekinthető az operátorok önállóságának, felelősségének növelése, a folyamattal kapcsolatos döntések meghozatalának rájuk történő kiterjesztése.

 

A fejlesztés mellékes sikere volt az ügyfél-elégedettség javulása, ezt segítette elő a lean módszertan alkalmazásával egységesített és szabványosított ügyfélorientált kommunikáció, valamint magasabb színvonalú tájékoztatás. Az operátorok 89%-a mondta azt, hogy az ügyfél jelezte, hogy elégedettebb volt az új folyamattal.