Magyar

Az Ön szervezetfejlesztő partnere stratégiai céljainak elérésében!

Belső oktatók képzése

Oktatók képzése - Belső oktatók képzése

A tréning célcsoportja: vállalati belső oktatók, vezetők, akik gyakran adnak át szakmai ismereteket.

A tréning célja: 
a felnőttek tanulási sajátosságait figyelembevevő, interaktív oktatási módszertan elsajátítása, annak saját vállalati környezetre történő adaptálására felkészíteni a tréning résztvevőit 

Tematika

 

I. Tanulási elméletek

 • A felnőttoktatás sajátosságai, a felnőtt tanulása, sajátélményű tanuláselmélete
 • A tanulás öröme felnőttkorban
 • Egyéni tanulási módok, stílusok
 • A tapasztalati tanulás
 • A tanulási motiváció megteremtésének technikái

II. Interperszonális készségek, önismeret, oktatói készségek

 • Az oktatói szereppel való identitás
  • Az oktató személyisége
  • Az oktató szerepe a képzési folyamatban, a szervezeti kultúra alakításában
  • Az oktatói, tréneri modellek
  • Az oktató hitelessége
 • A személyiség jelen állapota és integritása
 • Érzelmek és indulatok kezelése
 • Probléma és konfliktus kezelése
 • Aktív hallgatás, kérdezéstechnika
 • A saját oktatói küldetés megfogalmazása

III. Képzésszervezés

 • Képzési szükséglet-elemzés vezetése
 • Képzési programtervezés, program kiválasztása
  • Az oktatásra való felkészülés: igényfelmérés, célok meghatározása, tárgyi feltételek, helyszín kiválasztása stb.
  • Az oktatásra való felkészülés: tematika, forgatókönyv összeállítása, segédanyagok elkészítése stb.
 • Az oktatás szakmai – etikai kérdései
 • Képzés értékelése
 • Utánkövetés

IV. Csoportfolyamatok vizsgálata, a csoportdinamika

 • Csoportok életciklusainak megértése (Tuckman)
 • Csoportszerepek (Belbin)
 • Saját szerepem megvizsgálása
 • Ellenállások kezelése
 • Érdeklődés és figyelem fenntartása
 • A csoporthatás és csoport-többlet szerepe a képzésben
 • A csoportok működési sajátosságai: célok, elvárások, félelmek és fenntartások
 • Szerepek a csoportban
 • Csoportnormák és keretek kezelése

V. Prezentációs készségek fejlesztése

 • Prezentáció, beszédfelépítés a gyakorlatban
  • Célok, elvárások meghatározása
  • Felkészülés a hallgatóság elvárásaira
  • Helyes szóhasználat
  • A beszéd felépítése
  • Vázlatkészítés
  • Egy hatékony előadás kötelező tartalmi elemei
  • A meggyőző előadás módszerei,
 • A prezentáció segédeszközeinek használata
  • PowerPoint, projector, flipchart használata
  • A diagrammok, táblázatok alkalmazásának alapelvei
 • Kapcsolat a hallgatósággal
  • A figyelem és az érdeklődés fenntartásának eszközei
  • A nehéz helyzetek kezelésének technikája
  • A hallgatói és a kínos kérdések kezelése
  • A nyilvánosságtól való félelem csökkentése
 • A résztvevők, és a saját stressz tüneteink
 • Technikák a stressz és a lámpaláz kezelésére

VI. Kommunikációs készségek fejlesztése

 • Hogyan tudok egyértelmű, meggyőző üzeneteket közvetíteni, és értő figyelemmel fordulni mások felé?
 • Kommunikáció - Alapszabályok
  • Az első benyomás jelentőségének bemutatása.
  • Közlés nem egyenlő a befogadással.
  • A kommunikáció nem egyenlő a beszéddel.
  • A tudatos és öntudatlan üzenetek szerepe a kommunikációban.
 • Az információ átadás csapdái
 • A verbális és nem verbális kommunikáció
 • Személyközi kommunikáció gyakorlása nem verbális eszközökkel. Az empátia fejlesztése
 • A kommunikáció kétoldali meghatározottságának bemutatása. A verbális és nem verbális kommunikáció kongruenciája, meglétének és hiányának megtapasztalása.
 • Aktív hallgatás
 • Az aktív figyelés készségének kialakítása. A hatékony figyelés akadályainak tanulmányozása
 • A kérdés és meghallgatás képességének fejlesztése
 • Kérdéstípusok, a kérdezési technikákat.

VII. Korszerű oktatási módszerek (módszertan és eszköztár)

 • A „szendvicsoktatás” 
  • Az információ-felvétel és -feldolgozás, az individuális és közös tanulási fázisok váltakozása, ezek konkrét módszerei
 • A kreativitás technikák alkalmazása
 • Helyzetgyakorlatok szerepe
 • Csoportos, egyéni tanulási módszerek
 • Ismeretellenőrzés kreatív módszerei
 • Esetelemzések sajátosságai
 • Energizálók és jégtörők használata
 • Tesztek használata az oktatás során

VIII. Saját oktatási terv elkészítése

 • A tréning első két napját követően egy konkrét oktatás forgatókönyvének elkészítése a házi feladat, amely során a résztvevők gyakorlatban alkalmazzák a tréningen elsajátított ismereteket, egyben a konkrét oktatási feladataik ellátásához ad segítséget.

Módszerek

A résztvevők megismerkednek a témához kapcsolódó elméleti modellel. Ennek keretében egyéni és kiscsoportos munkában, speciális esetek feldolgozásá keresztül vizsgálhatják meg egyéni megoldási módjaikat.

Alkalmazott eszközök

 • rövid előadások
 • témafüzet
 • egyéni munka
 • kiscsoportos munka

A személyes készségek fejlesztésével, új megoldási módok és technikák elsajátításával és gyakorlásával folytatódik a program. Szimulációs és szerepjátékokban nyílik lehetőség a kísérletezésre és az új készségek megerősítésére. Videofelvételek elemzésével fejlesztjük a résztvevők ismereteit és képességeit, mélyítjük tudásukat.

Alkalmazott eszközök

 • szimulációs játékok
 • egyéni munka
 • kiscsoportos munka
 • szerepjátékok videofelvétellel
 • videofelvételek elemzése

Kompetencia, eredmény:

 

A tréningtől elvárt fejlődés:

 • A résztvevők értsék meg és fogadják el egyéni felelősségüket a szervezeti kultúra alakulásában, rendelkezzenek az emberi tényező kezelésének képességével.
 • A résztvevők azonosuljanak az oktatói szereppel.
 • Teljes körűen ismerjék meg a felnőttképzés sajátosságait, azt az oktatások megszervezésében és megtartásában tudják alkalmazni.


Az oktatói tevékenységük során tudják alkalmazni:

 • a tréningen megismert csoportműködési mechanizmusokat,
 • az oktatói munkában alkalmazott szükségletalapú motivációs elméleteket,
 • a különböző tanulási stílusokhoz illeszkedő oktatásmódszereket,
 • az oktató-résztvevő kommunikációjának korszerű elméletét és
 • az interaktív oktatás korszerű technikáit, módszereit.

Cél

 • A résztvevők váljanak képessé a képzések körültekintő megszervezésére, a képzés forgatókönyvének elkészítésére, a csoporthoz való rugalmas alkalmazkodásra.
 • Fejlődjön prezentációs készségük, ismerjék meg és tudják alkalmazni a korszerű szemléltetési technikákat, azok szabályait.
 • A program befejezésekor a résztvevők képesek legyenek megvizsgálni saját teljesítményüket és megállapítani, hogy milyen szituációkban javíthatnak hozzáállásukon az oktatás hatékonyságának javítása érdekében.

 

 

A képzés vállalati kihelyezett formában is megvalósítható – az Ön cégére szabva!

További információk, ajánlatkérés:

Manisz Zaharula
+36 30 476 3748
zaharula.manisz@samlingsolution.hu

Vegye fel velünk a kapcsolatot!Hírlevél

Iratkozzon fel Ön is hírlevelünkre, ha elsőkézből szeretne értesülni híreinkről, eseményeinkről.

Kinek szóló hír érdekli?