Magyar

Az Ön szervezetfejlesztő partnere stratégiai céljainak elérésében!

A projektmenedzsment emberi oldala
Személyes hatásgyakorlás a projektek iránti elköteleződés megteremtésében

Képzés ideje:

2021. 03. 22 - 2021. 03. 23.

Részvételi díj:

98.000 Ft+Áfa

Helyszín:

Budapest

A képzés szervezője

Manisz Zaharula

Telefon: +36 30 476 3748
E-mail: zaharula.manisz@samlingsolution.hu

Jelentkezem

A projektmenedzsment emberi oldala

Személyes hatásgyakorlás a projektek iránti elköteleződés megteremtésében

 

Fejlesztési programunkat ajánljuk:

A program megvalósítását javasoljuk vertikális programként teameknek, illetve horizontális programként is a szervezet bármely részéből olyan munkatársaknak, akik projektekben is dolgoznak.

A program arra - a Német Projektmenedzsment Szövetségkutatási eredményekre építő – szemléletre épül, miszerint a projektkudarcok 80%-át a tervezés és a humán tényezők kezelésének hiánya okozza. A humán oldalban rejlő kockázatok minimalizálása a különböző hatásgyakorlási eszközök megfelelő működtetésével érhető el.

A projekt résztvevőinek fontos tudatosítania, hogy kiket, milyen fázisban, milyen üzenettel, hogyan szólítanak meg annak érdekében, hogy a projekt, ill. a közös munka iránti legmagasabb elköteleződést elnyerjék. Tapasztalatink szerint a projekt csapattagok legnagyobb kihívásai közé tartozik azoknak a munkatársaknak a „bemozgatása”, lelkesítése a projekt céljainak irányába, akikkel szemben a szervezeti struktúra sajátosságaiból kifolyólag nincs utasítási jogkörük.

A program során összehangoljuk a más projekttervezési és vezetési tréningeken elsajátított eszközök és módszertanokat a hozzájuk tartozó kommunikációs feladatokkal. Meghatározásra kerülnek a legfontosabb kommunikációs formák, kulcsüzenetek, valamint különböző kommunikációs szituációs gyakorlatokban próbálhatják ki a személyes hatásgyakorlás projektekre gyakorolt hatásait.

 

A program felépítése

Hatásgyakorlás világos struktúrával a projektcélok közössé tételének érdekében

A projekt iránti elköteleződés első fontos eseménye a projekt célkitűzésének közössé tétele, a közös megértés megteremtése. A projekt kick-off, vagy egyéb kezdeti tájékoztató megbeszélések markáns projekt marketing eszközök, ahol meg kell teremteni a projekt iránti érdeklődést, tisztázni kell a felmerülő kérdéseket, és bátorítani kell arra a projekt résztvevőit, hogy a kétségeiket megosszák. Ha strukturált formában, logikus válaszokat tudunk adni a felmerülő kétségekre, kérdésekre, sokat teszünk azért, hogy már a kezdetekkor a projekt mellé álljanak a projekt csapattagok.

A projekt marketing egyik kiemelt eszköze a tájékoztató prezentációk. A hatékony prezentációkat vizsgáló, valóban tudományos kutatások eredményei szerint, a testbeszéd, vagy a vizualizálás csak másodrendű a struktúrához képest. Az előadó leginkább a világos célokkal, érthető magyarázatokkal és inspiráló üzenetekkel van hatással a közönségre.

 

Tartalmi elemek:

 

Hatásgyakorlás a személyes stílussal

A projekt környezetének elemzésekor fontos azonosítani a projekt kulcs érintettjeit (stakeholdereit). A stakeholder menedzsment segítségével kialakítható az úgynevezett szekventált kommunikáció, azaz minden stakeholder csoport esetében egyértelműen meghatározható, hogy mikor, milyen üzenetet kell kommunikálni felé, felállítva a kommunikációs prioritásokat. A stakeholderek eredményes kezelésében javasolt módszertan a személyes tárgyalások szervezése, vezetői/szakértői tájékoztatókon történő projekt bemutatás.

Ilyen esetekben a hatásgyakorlás következő fontos eszköze, az előadó személye. A koherens, felkészült, professzionális, ugyanakkor barátságos előadó nagyobb eséllyel vált ki elköteleződést. A prezentációs készség fejlesztését egyéni készségfejlesztésnek tartjuk, amely csoportban végezve a leghatékonyabb. Célunk, hogy a résztvevőket segítsük a saját, egyedi professzionális előadói stílusuk megtalálásában és tökéletesítésében. Támogatjuk a személyes erősségek kibontakoztatását, és figyelmet fordítunk a tipikus hibák kiküszöbölésére.

A másik fontos aspektus a hallgatóság elemzése. A hallgatóság elemzés kapcsán a két alapelvre építünk: „Adjuk meg a hallgatóságnak, amit akarnak, és még többet”  És: „Ha megkérdeztem volna az embereket, hogy mit akarnak, azt mondták volna, hogy gyorsabb lovakat” (Henry Ford).

 

Tartalmi elemek:

 

A tréning során megismertetjük a résztvevőkkel a modern szociálpszichológia által befolyásolási technikákat (többek között Cialdini és mtsai, kutatásai alapján).

Ezek a technikákat nem „varázsszereknek” hanem tudományosan igazolt módszereknek tartjuk, melyek statisztikailag képesek növelni a kiváltott együttműködés, támogatás mértékét a projektekben történő együttműködés során. Megközelítésünk alapja továbbá, hogy ezek az eszközök csakis őszinte, etikus, win-win helyzetre való törekvés során működtethetők.

A projektek során a résztvevőket gyakran frusztrálja, hogy csak akkor kerül szem elé a projekt, vagy az aktuális feladat, ha valami gond van vele, mint pl.: határidőcsúszás, költségtúllépés, aránytalan erőforrás felhasználás. Annak érdekében, hogy ezeket a fennakadásokat a projekt csapat megfelelően tudja kezelni, fontos, hogy egy nyelvet beszéljenek, hangsúlyt kapjon a dicséret, egymás szakmai elismerése, annak megélése, hogy közösen túl lehet jutni a nehézségeken.

 

Tartalmi elemek:

Időtartam

2 nap

 

További információ, árajánlat:

Manisz Zaharula
zaharula.manisz@samlingsolution.hu
+36 30476 3748

Jelentkezem

Kérjen tájékoztatást!

Manisz Zaharula, A képzés szervezője
zaharula.manisz@samlingsolution.hu

Vegye fel velünk a kapcsolatot!