Az Ön szervezetfejlesztő partnere stratégiai céljainak elérésében!

Szervezetfejlesztő képzés

Szervezetfejlesztő (OD) képzés

Nyílt nap - Előzetes regisztráció ITT!

Időpont: szervezés alatt, további információért kattinson IDE!

Egy hiánypótló képzés mindazoknak, akik belső munkatársként vagy külső tanácsadóként vezetnek vagy támogatnak szervezetfejlesztési folyamatokat.

Egyesítettük a Sämling Solution, a FranklinCovey és vendégelőadóink tudását és tapasztalatát, hogy a résztvevők „soft” és „hard” típusú fejlesztések koordinálására és támogatása is képesek legyenek.

Amennyiben Önre is igaz, hogy:

 •  szeretne belső vagy külső fejlesztői, változásmenedzseri szerepében fejlődni,
 •  szeretné megérteni az elmúlt évtizedek legkiemelkedőbb folyamat-, szervezet- és készségfejlesztési módszertanait, hogy tájékozottan dönthessen azok használatáról,
 •  szeretné Magyarország leginkább komplex folyamat-, szervezet- és készségfejlesztő programokat kínáló cégcsoportjának több évtizedes hazai és nemzetközi know-howjából felvértezni magát,
 •  szeretné pontosan megérteni, feltárni azt, hogy mely területek fejlesztésébe érdemes leginkább a szűkös erőforrásokat befektetni,
 •  már látja az elérendő változást, de keresi hozzá a legjobb módszertant,
 •  szeretné hasznosan elkölteni a rendelkezésre álló fejlesztési keretösszeget.


Akkor az Improvers Csoport Szervezetfejlesztő (OD) Képzése Önnek lett kitalálva!

A képzést a 25 éves szakmai múltra és hazai tapasztalatokra alapozó Sämling Solution Consulting Kft. szervezi a világ legnagyobb tréning cégeként ismert FranklinCovey-val partnerségben.

Gondolkodásmódot szeretnénk átadni. Célunk, hogy a nálunk végzett szakemberek gondolkodását átitassa az a szemlélet, hogy sikeres fejlesztési folyamatot csak alapos előkészítés, erős és kinyilvánított vezetői elköteleződés, a szituációhoz illő „hard és soft” módszertanok integrált alkalmazása, valamint fegyelmezett implementáció mellett lehet megvalósítani, és hosszútávon fenntartani a szervezet érdekeinek szolgálatában.

Célunk, hogy a nálunk végzettek:

 •  megtanulják az első igények megfogalmazását követően a valós szükségletek szakszerű feltárását,
 •  képessé váljanak vizsgálni a problémák bizonyítékait és ezek pénzben mérhető üzleti hatását,
 •  elsajátítsák, hogyan tudják elnyerni a felső vezetés támogatását fejlesztési koncepciójuk megvalósítására,
 •  a fejlesztési igénynek megfelelően képesek legyenek kialakítani a megfelelő fejlesztési folyamatot (diagnózis – intervenció - implementáció),
 •  képesek legyenek saját szervezetfejlesztési projekteket önállóan menedzselni,
 •  a szituációnak megfelelően tudjanak „soft” és „hard” módszertanokat illeszteni és alkalmazni,
 •  már a projekt tervezése során kidolgozzák az implementációs stratégiát és akciótervet,
 •  önbizalmat szerezzenek, így erősítve a szervezetfejlesztési projektek iránti elköteleződés és bizalom szintjét és a szervezeti kultúrába történő beágyazódását.

Mindezek fényében alkottuk meg Szervezetfejlesztő képzésünket, ahol a résztvevők:

 •  megismerkednek a szervezetfejlesztés alapelveivel, majd minden egyes modulban egy új módszertanba nyernek betekintést, megtartva a feldolgozásban a diagnózis-intervenció-implementáció felépítést,
 •  reflektálnak a leggyakrabban előforduló fejlesztési igényekre, a megoldási alternatívák kialakítását támogató eszközökre, és a fejlesztési projektek során alkalmazott módszertanokra,
 •  az elhangzottakat rögtön a gyakorlatban is ki tudják próbálni, ezért a feldolgozásra kerülő esettanulmányok és gyakorló feladatokon túl, minden résztvevő egy saját pilot projektet is vezetni fog, amelynek eredményeiről a képzést záró vizsga során be kell számolnia,
 •  a pilot projektek megvalósításához a képzési napokon felüli konzultációs alkalmakat és kísérő mentorálást igényelhetnek,
 •  A képzés hossza 12 nap vegyes bontásban, kb. kéthavi rendszerességgel (összesen 9 hónap).

Képzésünket ajánljuk:

 •  humánerőforrás szakembereknek (generalistáknak és specialistáknak egyaránt), akik szeretnének aktív szerepet vállalni a fejlesztési projektek élen már az igények  megfogalmazásától,
 •  szakmai vezetőknek, és projektvezetőknek, akik szeretnék jobban érteni a változások természetét, a kivitelezést és a fenntartást támogató eszközöket,
 •  ügyvezetőknek és tulajdonosoknak, akik szeretik rajta tartani a kezüket a “szervezet pulzusán”,
 •  szervezetfejlesztési tanácsadóknak, trénereknek, coachoknak.

1. modul:

Szervezetfejlesztési alapok, tanácsadói szereptudatosság (1 nap)

A modult vezeti:

Münnich Iván, senior szervezetfejlesztési tanácsadó, tréner, coach (Sämling Solution Consulting Kft.)

A modul rövid bemutatása:

A modul célja bevezetni a résztvevőket a szervezetfejlesztés alapjaiba, mint például szervezeti jelenségek értelmezése, modellek megismerése. A résztvevők támogatást kapnak a legfőbb szervezetfejlesztési valamint tanácsadói értékeik, alapelveik kialakításához. Ezen a szemüvegen keresztül reflektálnak jelenlegi működésükre és értelmezik, ill. tudatosítják azokat a fejlesztési pontokat, amelyekben előre szeretnének lépni a képzés során.

2. modul:

Segítsük belső partnereinket sikerre – igényfeltárás, diagnózis, szerződéskötés (1 nap)

A modult vezeti:

Bíró Orsolya, (FranklinCovey Magyarország Kft.)

A modul rövid bemutatása:

A modul megtanítja, hogy a belső vagy külső szervezetfejlesztési projektekért felelős szakemberek hogyan tudják a felső vezetés teljeskörű támogatását megszerezni a fejlesztési koncepció megvalósításához. A menedzsment meggyőzéséhez kulcsfontosságú, hogy már az első igények megfogalmazásánál a valós szükségleteket tárjuk fel, vizsgáljuk a problémák bizonyítékait és ezek pénzben mérhető üzleti hatását. Így bizonyíthatóvá válik a befektetés megtérülése, valamint a bizalom és elköteleződés szintje is jelentősen növelhető.

3. modul:

Szervezeti megközelítések, üzleti modell alapú tanácsadás (1 nap)

A modult vezeti:

Ecsédi István, senior szervezetfejlesztési tanácsadó, tréner (Improvers Group)

A modul rövid bemutatása:

Az üzleti modell azt jelképezi, hogy egy vállalakozás - legyen az profit vagy nonprofit szervezet -, miként teremti és ragadja meg az értékteremtési folyamatot. Napjainkban megszámlálhatatlanul sok innovatív üzleti modell lát napvilágot. Így fordulhat elő, hogy a semmiből lépnek elő új globális cégék és tradicionális vállalatok tűnnek el félelmetes gyorsasággal. A modul során a résztvevők megismerkednek az üzleti modellezés építőköveivel, áttekintést kapnak a jelenleg legismertebb üzleti modellek természetéről. Kipróbálásra kerülnek az üzleti model fejlesztése során leggyakrabban használt, vizuális gondolkodást segítő eszközök és bepillantunk az üzleti modellek értékelésének, változáshoz való igazításának tanácsadói módszertanába.

4. modul:

Stratégiai tervezés és megvalósítás (2 nap)

A modult vezetik:

Bölcsföldi László, senior szervezetfejlesztési tanácsadó, tréner (FranklinCovey Magyarország Kft.)

Münnich Iván, senior szervezetfejlesztési tanácsadó, tréner, coach (Sämling Solution Consulting Kft.)

A modul rövid bemutatása:

A résztvevők megismerkednek a stratégiai tervezés módszertanaival és egy kiválasztott modell segítségével megfogalmazzák szervezetük alapvető küldetését, illetve értékrendszerét. Továbbá a modul során a résztvevők megismerkednek a világ legnépszerűbb  megvalósítási rendszerével. A megvalósítás 4 alapszabálya a FranklinCovey által kifejlesztett módszertan, amely intézményesíti a csapatok és szervezetek életében a célok megvalósítását. Képes arra, hogy a rendszerben dolgozó kollégák figyelmét a legkritikusabb célokra fókuszáltassa és az ezek eléréséhez szükséges viselkedésformák és elvégzendő feladatok köré összpontosítsa tevékenységüket.

5. modul:

Projektkultúra kialakítása és fenntartása (1 nap)

A modult vezeti:

Magyar Csilla, senior projektmenedzsment tanácsadó, tréner, projekt coach (Sämling Solution Consulting Kft.)

A modul rövid bemutatása:

A modul során a résztvevők megtapasztalják, hogy a projektkultúra működtetése során szervezetük képessé válik a szervezet életében felmerülő változásokat projektként kezelni és a terminológiának megfelelően  megvalósítani. Különbséget tenni aközött, hogy mire érdemes folyamatként és mire projektként tekinteni, és a menedzseléséhez szükséges eszközöket kiválasztani. A projektszemlélet elsajátításával az egyes feladatok kapcsán eredmények, erőforrások, költségek és határidők mentén dolgozni és értékelni, ennek megfelelően  képes lesz időben felismerni, hogy mely fejlesztéseket, feladatokat érdemes időben leállítani, és melyekhez további kapacitásokat bevonni annak érdekében, hogy a szervezet megvalósítsa a vállalati stratégiát.

6. modul:

Területek és csapatok fejlesztése (2 nap)

A modult vezetik:

Koncz András, senior szervezetfejlesztési tanácsadó, tréner, coach (Neosys Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft.)

Budainé Kiss Mária, senior szervezetfejlesztési tanácsadó, tréner (Sämling Solution Consulting Kft.)

A modul rövid bemutatása:

A modul során a résztvevők megismerkednek a területek és csapatok fejlesztése során alkalmazható irányzatokkal és módszertanokkal, mint például tréning, teamcoaching és workshop facilitálás. A feldolgozásra kerülő esettanulmányok során képet kapnak arról, hogy az adott szituációhoz milyen beavatkozások illenek, ill. hogy ezek a beavatkozások milyen támogatás mellett, milyen időkeret alatt, milyen eredményt hoznak. A képzés során kiemelten kezeljük a napjainkban népszerű coaching alapú módszertanok folyamatokba történő illesztését.

7. modul:

Működési hatékonyság fejlesztése (2 nap)

A modult vezetik:

Szabó István, senior működési hatékonyság fejlesztési tanácsadó (Sämling Solution Consulting Kft.)

Dorka István, senior működési hatékonyság fejlesztési tanácsadó (Sämling Solution Consulting Kft.)

A modul rövid bemutatása:

A kétnapos modul megtanítja a résztvevőket  „madártávlatból”, működési hatékonyságfejlesztési „generalistaként” tekinteni a jelen állapotra és megtervezni a jövő állapothoz vezető utat. A modul során a résztvevők megtapasztalják, hogy a korábbi modulok során bemutatott stratégiai szemlélet hogyan befolyásolja a működésfejlesztési kezdeményezéseket, és milyen feltételek teljesülése biztosítja a folyamatosan fejlesztés kultúrájának kialakulását és fenntartását a szervezetben.

8. modul:

Változások integrált megközelítése, soft és hard elemek integrációja (1 nap)

A modult vezeti:

Münnich Iván, senior szervezetfejlesztési tanácsadó, tréner, coach (Sämling Solution Consulting Kft.)

A modul rövid bemutatása:

A modul során a résztvevők betekintést nyernek a fejlesztések implementálásának eszköztárába, mint például szponzoráció generálás, ellenállások kezelése, kommunikációs stratégia kialakítása. Az utolsó blokk célja továbbá, hogy az elsajátított módszertanokat összefoglalja, integrálja, és bemutassa, miként támogatja a kitűzött cél elérését a „soft” és „hard” elemek kiegyensúlyozott működtetése.

Vizsga (1 nap)

A résztvevők 3 elemből álló vizsgát tesznek:

 • A képzés folyamán meghatározott időközönként önértékelő riportok benyújtása a választott pilot projektről. (otthoni felkészülés)
 • A pilot projekt folyamatának és eredményeinek bemutatása (otthoni felkészülés)
 • Egy, a képzés vezetői által összeállított esettanulmány feldolgozása, a szituációhoz megfelelő intervenciós terv kidolgozása és prezentálása. (helyszíni kidolgozás)

A képzés vállalati, kihelyezett formában is megvalósítható!

További információk, ajánlatkérés:

Manisz Zaharula

zaharula.manisz@samlingsolution.hu

+36 30 476 3748

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Hírlevél

Iratkozzon fel Ön is hírlevelünkre, ha elsőkézből szeretne értesülni híreinkről, eseményeinkről.

Kinek szóló hír érdekli?