Az Ön szervezetfejlesztő partnere stratégiai céljainak elérésében!

Szemlélet és struktúra az eredményes tréneri működéshez

A sikerélmény fontosságáról, a szakmai alázatról, a tréneri szerepre való felkészülésről beszélgettünk Budainé Kiss Máriával a Sämling Tréner Képzés trénerével

Májusban már a 16. Sämling tréner képzés indul el. A program egyik állandó trénereként, hogyan indulsz neki egy ilyen bő féléves képzési folyamatnak?

Mindig nagy izgatottság meg kíváncsiság van bennem, hiszen mindig nagyon színes csapat szokott kialakulni. Nekem egy jutalomjáték olyan résztvevői körrel dolgozni, akik elköteleződtek a tréning módszer iránt, valamint sokkal nagyobb tanulási motivációval rendelkeznek, mint egy átlagos tréning csoport. A résztvevők az élet különböző területeiről jönnek: a paptól a jógaoktatóig, a vállalati belső trénertől az egyéni érdeklődőig. Ez színessé teszi a képzést, mondjuk egy vállalati csoporthoz képest is, ahol sokkal homogénebb az érdeklődési kör és a megélt tapasztalatok.

Továbbá az is inspiráló, hogy a résztvevők magukkal hozzák a saját szemléletmódjukat, a világlátásukat, ami egészen más, mint az enyém. Sőt, a csoporton belül is különböző a 8-10 ember által hozott szemlélet, ami fokozza a színességet, így ugyanazt a témát ezerféleképpen tudjuk körbejárni. Ezért szükséges a felkészülésben, a ráhangolódásban, valamint a lebonyolításban is egy nagyobb fajta rugalmasság a részünkről, mert alapvetően olyan résztvevőkkel találkozunk, akik tájékozottak, valamint sok tréningélménnyel rendelkeznek.

Mi jellemzi még a résztvevőket? Ők hogyan indulnak neki a tanulási folyamatnak?

Van bennük egy kettőség. Egyrészről elvárják, hogy a képzés végén olyan trénerek legyenek, akik már holnaptól tudnak csoportokat vezetni. Sokuknak ez is a konkrét motivációjuk. Aztán a tréning menetében többen rádöbbenek arra, hogy ez nem is olyan egyszerű. Van mindig egy billegés a folyamatban. A képzés elején minden olyan egyszerűnek tűnik, mert egy vidám, könnyed hangulat jellemzi ezeket az alkalmakat. Ilyenkor sokan azt gondolják, hogy a tréneri szerepben való működés nem is olyan bonyolult dolog, sőt ő is játszva meg tudja csinálni. Ez főleg azok körében jellemző, akiknek még nincs tréneri gyakorlatuk, csak voltak tréningeken és azt gondolják, hogy szívesen foglalkoznának ezzel, kipróbálnák magukat trénerként. Azonban amikor kiderül számára, hogy egy csoportban egyszerre kell figyelni a személyiségre, a tanulási motivációra, sőt még arra, is, hogy a résztvevőnek éppen mely agyféltekéje működik, akkor az egyfajta sokk számára. Mint amikor a hályogkovácsnak kiderül, hogy ezer izom meg ideg van, és ha belevág valamelyikbe, attól megvakulhat a beteg. Ez az érzelmi állapot egy olyan feszültséget generál a csoporton belül, ami hajtóerőt ad a résztvevőknek, hogy elmélyedjenek a trénerség szakmai mibenlétében. Azért jó, hogy van ez a sokk, mert amikor maga vezeti a gyakorlatot, rájön arra, hogy például mennyire fontos felkészülni. Beivódik egy szakmai alázat, az a fajta attitűd, hogy mekkora felelősség felkészülni a tréningre, illetve az, hogy ahogyan odaállok a csoport elé az meg fogja határozni mindazt, amit csinálok. Másrészt megéli azt is, hogy ha néha nem úgy sikerül, ahogy akarom, attól még nem vakul meg a beteg – visszatérve a korábbi példára - és nem csak, hogy nem vakul meg, hanem akkor is tudok segíteni, csak legfeljebb nem annyit, amennyit én szeretnék. Ez a folyamat szinte minden tréning csoportban lezajlik.

Azok a résztvevők, akik nagyobb tréneri tapasztalattal érkeznek hozzánk, elsősorban azt várják a képzéstől, hogy tudatossá tegyék azt, amit ők egyébként amúgy is csinálnak, valamint, hogy az eszköztáruk is bővüljön.  Számukra a rendszerezett ismeretanyag, a tréning mögött kirajzolható tudatos működés felismerése szokott nagy élményt adni.  Még egy olyan tréner is, aki több éve tréningezik, de nem tanulta sose, annak is ad egy rendszerezett kapaszkodót a képzés, tudatosabbá teszi tréneri szerepvállalását.

Hogyan tudja képzés ezt a két különböző motivációt egy időben, egy helyen támogatni?

Ebben a csoportmunka nagyon sokat számít. Azok, akiknek van már tapasztalatuk, nagyon sok mindent át tudnak adni a pályára újonnan érkezőknek. Nekik a kérdéseik, a látásmódjuk és a kíváncsiságuk az, ami a másik oldalt segíti, hogy esetleg az, amit még nem gondoltak végig, vagy nem tudatosan csináltak, azt most akár egy naiv érdeklődő kérdés kapcsán össze tudják rendezni magukban. Maga a tréning módszer azért is ilyen értékes, mert a különböző tudásszintű embereknek is fenn tudja tartani a motivációját. A régiek szívesen osztják meg, illetve szeretik is megcsillantani a már megszerzett tudásukat, tapasztalataikat, viszont egy-egy váratlan kérdéssel ők is új szempontokat kaphatnak. Az újak meg nem csak tőlem, mint trénertől, hanem egymástól is nagyon sok információt és különböző látásmódot tudnak összegyűjteni. A képzés során levezetett feladatok és a sok saját élmény alapján pedig szintén nagyon sokat tudnak tanulni egymástól. Egy olyan trénernek, aki évek óta tréningezik, már vannak berögzött szokásai vagy lebonyolítási módjai, de sokszor rácsodálkozik arra, hogy jön valaki, aki teljesen új, majd kap egy feladatot és mennyire mást és más úton hoz ki belőle.

A sikerélmény fontos. Ez a képzésben, akár a prezentációs blokkban, akár a módszertani részben tetten érhető, akárcsak a gyakorlati vizsgán. A sikerélmény mindig motivál. Az újonnan érkezők vagy a régebb óta pályán levő résztvevőnek egyaránt fontos, hiszen a sikerélmény hatására a tanulási folyamatban végig motiváltan tud részt venni.

Milyen segítséget ad a képzés a későbbi tréneri szerepben való helytálláshoz?

A képzés egy önismereti folyamat is. Önmagában véve már az rengeteg segítség, hogy a résztvevő sokkal inkább megismeri saját magát, rájön, hogy neki melyek az erősségei mi az, amire támaszkodni tud, valamint, hogy meg is éli ezt. Számos visszajelzést kapnak arról, hogy hol tartanak, hol vannak azok a pontok, ahol a kontrollt kell működtetni. A képzés során nagyon sok féle helyzetben, a csoportmunkában valamint a gyakorlatokban is szembesülnek ezzel. A résztvevő saját önismeretéhez kap sok-sok visszajelzést, amely egyrészről magabiztosságot ad a sikerélmény miatt, a másik oldalról pedig megkapja a kontrollt, hogy hol kell neki nagyon tudatosan működni. Továbbá az is fontos, hogy lát más tréneri működést is, mert nem csak bennünket, trénereket, hanem a csoport további résztvevői is példaként állnak előttük.

Nem azt közvetítjük, hogy az a jó tréner, aki pont úgy dolgozik, mint mi a Sämling trénerei, hanem hogy nagyon sokféleképpen lehet sikeresnek lenni és neki magának kell először összeraknia abból a sok-sok mintából, működésből a saját tréneri szerepét. Mindehhez pedig kap egy nagyon jó struktúrát, ami egyrészt egy szemlélet (például, hogy mi az a tréning), a másik oldalról pedig egy struktúra. Nagyon fontos, hogy lásson egy tréning ívet, felépítést. A képzés segíti a résztvevőt abban, hogy hogyan tárja fel a képzési szükségletet, hogyan építse meg erre a tréninget, hogyan tervezze meg a tréning folyamatot. A képzési folyamatban mi megadjuk az ehhez szükséges eszközöket, amit majd tud működtetni, nem beszélve arról, hogy sok olyan egyéni feladatot is kap, ami inspirálja őt arra, hogy minél gazdagabb feladattárral dolgozzon.

Hogyan segíti a Sämling tréner képzés a résztvevőket még a folyamatban, mitől lesz igazán hatékony a képzés?

A gyakorlatorientáltság miatt. Nem elméleteket akarunk átadni, nem akadémikus szinten akarunk a trénerségről beszélni, hanem belevisszük abba a folyamatba a résztvevőt, amin keresztül, saját élményeken át meg tudja tanulni a trénerséget. Ezt erősíti, az a része a programnak, amikor a résztvevők elmennek hospitálni a gyakorló trénereinkkel. Ez egy nagyon fontos része és jó megkülönböztető jele a képzésünknek. A hospitálás azért fontos, mert bármennyire is próbálunk szimulálni, mégiscsak egy labor körülmény az, amit a képzési alkalmakon vagy akár a vizsgán is csinálunk. Jó szándékú résztvevők, ünnepi hangulatban, segítőkészen vannak jelen. Ezzel szemben, amikor a résztvevőnk valós helyzetben élheti meg a tréneri szerepet, akkor különösen sokat tanulhat saját magáról.

 A Sämling Tréner Képzés következő csoportja

2016. május 6-án indul.

Bővebb információkért kattintson ide.

 

Vegye fel velünk a kapcsolatot!